історія <-- Коломия ВЕБ Портал
 

"Українське мистецтво у старій листівці"

Іван МОНОЛАТІЙ

Поштова листівка... До неї ми звертаємося тоді, коли необхідно привітати зі святом своїх близьких, друзів або надсилаємо її рідним з далеких мандрів. Чи задумуємося, тримаючи в руках цей клаптик цупкого паперу з кольоровим зображенням краєвиду або архітектурної пам‘ятки, що і сама листівка є пам‘яткою культури? В багатьох випадках листівка стає унікальним документом, якого саме не вистачає досліднику для повнішої уяви про історію краю, про шляхи розвитку образотворчого мистецтва. Час знищив багато будівель, пам‘яток архітектури, творів прикладного і декоративного мистецтва. Та їхні образи інколи ще можна віднайти на поштових листівках.

Як новий вид поштових пересилань поштова листівка була введена в обіг з 1 жовтня 1869 р. на території Австро-Угорщини, під владою якої перебували на той час Галичина і Буковина. Вже 1870 р. поштові листівки запроваджено в Німеччині, Анґлії та Швейцарії, а від 1873 р. — у США. В грудні 1871 р. для народів, які перебували під владою Австро-Угорщини, такі інформаційні картки мали написи двома мовами. Перший напис — німецькою мовою, другий — однією з мов народів, які населяли Габсбурзьку монархію: італійською, польською, словенською, чеською, українською.

На початку ХХ ст. за короткий час поштові листівки в Україні набули широкого розповсюдження. У перші два десятиріччя, які справедливо називають «золотим віком картки», виразно простежується розширення тематики, а також удосконалення художнього та поліграфічного рівня листівок. Українські картки були на рівні найкращих європейських зразків.

Особливе місце в історії української поштової листівки безперечно належить Коломиї, що на Івано-Франківщині. Коломия — унікальний видавничий центр української провінції, де 1864 р. започатковано світське українське книгодрукування, а 1865 р. — газетярство. Тут упродовж другої половини ХІХ—ХХ ст. діяли 32 друкарні, які видавали українську продукцію, що давало підстави для діяльності багатьох видавництв.

У заснованій нами 2003 р. серії "Українське мистецтво у старій листівці" дотепер з’явилося чотири альбоми. Використаний у них масив старих листівок дає можливість по-новому сприйняти нашу історію та її культуру, повернути із минулого в сьогодення багатьох забутих діячів. Альбоми нашої серії будуть корисні для мистецтвознавців, філокартистів, істориків і краєзнавців, учнівської та студентської молоді, всіх шанувальників українського мистецтва.

Отож, шановні друзі, запрошуємо Вас до співпраці!

У серії "Українське мистецтво у старій листівці" побачили світ такі альбоми:

Випуск 1: Творчість Ярослава Пстрака у поштовій листівці
Це найповніше видання, яке містить зображення й описи 176 поштових карток, виданих при житті Я.Пстрака. У виданні подані дослідження мистецтвознавця Михайла Фіґоля та стаття відомого українського філокартиста Михайла Забоченя.Випуск 2: Україна у поштовій листівці видавництв Якова Оренштайна
Випуск присвячено 100-річчю початку видавничої діяльності Якова Оренштайна, засновника видавництв "Галицька накладня" в Коломиї та "Українська накладня" в Берліні й Лейпциґу. Подано 443 листівки, які є золотим фондом української філокартії.Випуск 3: З Коломиєю у серці. Творчість художників у поштовій листівці
У цьому альбомі представлено творчість художників, мистецька і життєва доля яких пов‘язана з Коломиєю. Про те, як саме ці митці пов‘язані з Коломиєю, йдеться у супровідних текстах.Випуск 4: Коломия з минулого в сьогодення
У цьому альбомі вміщені дослідження, що відображають надання Коломиї маґдебурзького права, розвиток міста в історичній ретроспективі. Використаний великий масив листівок дає можливість по-новому сприйняти нашу історію та її культуру.

вверх

2000-2015 © Ю.Молодій розміщено: "YES" ISP
Потрібна реклама?
пишіть...