iсторія <-- Коломия ВЕБ Портал
 

Німецькі етноконфесійні спільноти в Галичині (1774–1914 рр.)

Іван МОНОЛАТІЙ

Традиційні німецькі військово-політичні і культурні впливи в Галичині із Саксонії, Прусії та Сілезії певною мірою були зумовлені спільністю етнічної та конфесійної приналежності. Остання, як свідчать новітні дослідження, у Середньовіччі та ранньому Новому часі багато в чому співпадала . Характерні для середньовічного світовідчуття поділу світу на полярні протилежності, недовіра й упередженість до всього „чужого” у національному, мовному та віросповідному аспектах не були абсолютними. Людина середньовіччя з часом дедалі більше прагнула долати численні перепони на шляху до взаєморозуміння між іновірцями, позбуватися відчуженості всупереч релігійній та етнічній ворожнечі, постійним кривавим зіткненням.

Спільність духовно-культурних процесів Заходу і Сходу Європи мала свій вияв і в багатьох інших сферах . Це було характерно і для Галичини, де розмежування між русинами (українцями), з одного боку, і поляками і німцями, а також вірменами та євреями – з іншого, як правило, проводилось за конфесійним принципом . Виявом такого розмежування була й конфесійна диференціація німецького населення реґіону Східної Європи, дослідження передумов, становлення та наслідків якої носить значний науковий інтерес.

читати далі... (повний текст)

вверх

2000-2015 © Ю.Молодій розміщено: "YES" ISP
Потрібна реклама?
пишіть...