iсторія <-- Коломия ВЕБ Портал
 

Видавець Яків Оренштайн і проблема міжнаціональних відносин у Галичині

Іван МОНОЛАТІЙ

Своєрідна та незвична постать Якова Оренштайна (1875 – 1944 ?) – коломийського єврейського видавця, громадсько-культурного й політичного діяча в Галичині і на Наддніпрянській Україні – майже зовсім не досліджена. Спорадичні публікації, у яких розглядається його видавнича спадщина, не відображають загальної картини, не дають можливості побачити й оцінити його суспільний доробок системно, панорамно, з’ясувати підгрунтя продуктивної моделі життя й діяльності. Однак, саме йому, в особливий спосіб, припала честь подолати тривалу ізоляцію української культури, доповнивши її присутність у новітньому європейському інтелектуальному просторі, адсорбуючи у світовий контекст українське письменство та мистецтво, пропонуючи, разом з тим оригінальні культурні та художні цінності загальноукраїнського масштабу.

Певним є те, що витоки, розвиток і форми втілення видавничої діяльності Оренштайна в контексті українського національного відродження, його книговидавничий феномен в українському контексті є серйозно вивченими і достатньо повно висвітленими . Звичайно, що й після цього залишається значна кількість проблемних моментів, обумовлених різністю методологічних підходів, ціннісних оцінок, наявністю інших актуальних питань, що вимагають постійного звертання.

Діяльність та ідеї Оренштайна дійсно варті знову і знову уважного вивчення; їх контекст та асоціативний ряд можуть бути якнайширшими, хоча, звичайно і наштовхуватимуть дослідників подекуди на достатньо ковзкі і дражливі питання. Останні все таки слід зачіпати – як з точки зору інтересів якнайправдивішої наукової істини, так і виходячи з того, що останнім часом вдалося розшукати чимало документальних джерел і матеріалів.

читати далі... (повний текст)

вверх

2000-2015 © Ю.Молодій розміщено: "YES" ISP
Потрібна реклама?
пишіть...