історія <-- Коломия ВЕБ Портал
 

Німці Галицької Руси у структурі міської колонізації польського королівства

В рефераті розглядається німецьке населення Галицької Русі у контексті міської колонізації Польського Королівства. Розкрито зміст німецької колонізації Галичини XIV- першої половини XVІІ ст., вказані основні напрями, етапи та специфіку колонізаційних процесів. Встановлюється, що етнічний склад міст Галицької Руси досліджуваного періоду продовжував залишатися досить строкатим. Специфіка середньовічного галицького міста полягала в тому, що його населення здебільшого мало більш складний етнічний склад, ніж навколишні сільські поселення.

Багато іноземців – поляків і німців – проживало в містах Галичини. Польський уряд заселяв ці міста католицькими колоністами, прагнучи створити прошарок, на який би він міг спиратись у проведенні в цьому реґіоні своєї політики. Однак, у таких містах переважало, як правило, українське населення. Міста, де більшість складали католицькі колоністи були винятками, іноземці проте складали в основному міський патриціат. Чисельна перевага місцевого населення у містах Галичини певною мірою перешкоджала наступу на їх права з боку протеґованого феодалами католицького патриціату.

Читати...

вверх

2000-2015 © Ю.Молодій розміщено: "YES" ISP
Потрібна реклама?
пишіть...