iсторія <-- Коломия ВЕБ Портал
 

Мюнхенська школа історії України (1946-1991 рр.)

Іван Монолатій, О.ВИШИВАНЮК

Історіографічне дослідження. - Коломия:
Інститут управління природними ресурсами;
Музей історії міста Коломиї,
2001. - 132 с.


У дослідженні проаналізовано основні віхи діяльності державницької школи української історіографії Українського Вільного університету у місті Мюнхені, Федеративна Республіка Німеччина (1946-1991 рр.). Підготовлене на широкій джерельній базі, з урахуванням спеціальної літератури, дослідження висвітлює організаційний поступ, ідеологічний розвиток цієї державницької школи, розкриває напрями її діяльності в царині історичних студій, відображає основні наукові напрямки і методологічні підходи у вивченні історії України вченими української діаспори в зазначених хронологічних рамках. Окремо показані діяльність українських істориків цього приватного вищого навчального закладу поза межами України, якими було розгорнуто дуже цінну педагогічну, наукову й видавничу діяльність, спрямовану на поширення правди про історичне минуле українського народу від найдавніших часів до сьогодення.

Книга викличе інтерес у вчених-українознавців, істориків, педагогів, освітянського загалу та всіх, хто цікавиться історіографією історії України. Видання рекомендовано як експериментальний навчально-методичний посібник для студентів вищих закладів освіти України із спеціальностей: "історія України", "історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни".

Рекомендовано до друку постановами:
Вченої Ради Інституту управління природними ресурсами (протокол №7 від 22.03.2001 р.),
Науково-видавничої Ради музею історії міста Коломиї (протокол №2 від 09.03.2001 р.).

Рецензенти:
- доктор історичних наук, доктор філософії, професор С.Д.Сворак (Прикарпатський університет ім.В.Стефаника);
- кандидат історичних наук, старший науковий співробітник Т.С.Осташко (інститут історії України НАН України).

Науковий консультант:
- кандидат історичних наук, доцент, П.І.Міщиха (інститут управління природними ресурсами).

Друк:
МППФ "Берег", м.Коломия (тираж 300 пр.)

З питань ознайомлення із цим виданням та його придбанням просимо звертатися:
e-mail: history@yes.net.ua
телефон/факс: (03433) 25529

Завантажити книгу...

вверх

2000-2015 © Ю.Молодій розміщено: "YES" ISP
Потрібна реклама?
пишіть...