Різне <-- Коломия ВЕБ Портал
 

Економіка міста

Соціально-економічний стан міста формують промислові підприємства таких галузей: машинобудівної, електротехнічної та металообробної; лісової, деревообробної та паперової; легкої; харчової та переробної; поліграфічної промисловостей та промисловості будівельних матеріалів.

На сьогоднішній день економічний потенціал міста представлений 25 промисловими підприємствами (враховуючи дочірні підприємства), 11 будівельними організаціями, автотранспортним підприємством, 247 підприємствами торгівлі (непродовольча група) та 183 підприємствами торгівлі (продовольча група), 120 підприємствами громадського харчування, 140 підприємствами побутового обслуговування населення, діють 10 ринків. У місті зареєстровано понад 7000 суб'єктів підприємницької діяльності в тому числі 1300 - юридичних осіб та 5700 - фізичних осіб. Від суб'єктів підприємницької діяльності за 2006 рік надходження до місцевого бюджету склали більше 50,0 % від всіх поступлень.

Реалізація місцевої політики у сфері підприємництва зосереджується на активізації діяльності щодо підтримки малого підприємництва, впровадженні єдиної державної регуляторної політики, створенні сприятливого підприємницького клімату та ринкової інфраструктури.

Розвиток підприємництва і малого бізнесу є одним із пріоритетів економічної політики міської влади. В місті створено і успішно працює бізнес-центр, який допомагає підприємцям у заснуванні власної справи та веденні бізнесу. Діяльність бізнес-центру у співпраці з органами місцевого самоврядування та громадськими організаціями сприяла значному поліпшенню умов ведення підприємницької діяльності. Як свідчать результати соціологічного дослідження у 8-ми областях України, місто Коломия посідає одне з перших місць за сприянням міської влади в розвитку підприємництва.

В місті реалізовується ідея громадської підтримки розвитку у вигляді проведення “круглих столів”, громадських слухань, публічних обговорень з найважливіших питань життєдіяльності громади. Проходять вони за широкої участі представників влади, бізнесу, депутатів, громадських та політичних організацій.

З метою спрощення процедури реєстрації підприємців створена і успішно працює Реєстраційна палата за принципом в "одне вікно". Для спрощення видачі документів дозвільного характеру за принципом організаційної єдності працює Дозвільний центр, який видає різного роду дозвільні документи суб'єктам підприємницької діяльності.

В місті проведено ряд заходів економічного розвитку громади з питань розробки стратегії соціально-економічного розвитку міста, визначено основні проблеми та пріоритети розвитку, сформовано бази даних суб'єктів підприємницької діяльності.

Перспективи та пріоритетні напрямки розвитку міста

В період 2003-2004рр. в місті працював проект "Участь громадськості у визначенні пріоритетів соціально-економічного розвитку міста Коломиї" за підтримки Міжнародного центру перспективних досліджень, Українського центру економічних і політичних досліджень ім. О.Разумкова та фінансової підтримки Міжнародного фонду "Відродження". Було проведено публічні обговорення на тему "Пріоритети розвитку міста Коломиї", участь у яких взяли різні групи, зокрема представники влади, житлово-комунального господарства, група гуманітарної сфери, політичні партії, громадські організації та об'єднання, представники громади.

В результаті за наслідками соціологічного опитування, публічних обговорень, консультацій з експертами та підсумків науково-практичної конференції було розроблено аналітичний документ "Пріоритети розвитку міста Коломиї".

В рамках проекту учасниками публічних обговорень було сформовано бачення наступного змісту: "Коломия - туристичний, бізнесовий, освітньо-культурний центр з високими соціальними стандартами".

Пріоритетними напрямками розвитку економіки міста Коломиї є:

 • місцева промисловість;
 • малий бізнес;
 • туристична індустрія;
 • комунальне господарство.


Інвестиційна діяльність

Формування позитивного інвестиційного іміджу міста Коломиї - головне завдання, яке стоїть перед владою та громадськістю на сьогоднішній час. Саме від уміння налагоджувати взаємовідносини з потенційними інвесторами та зацікавленість у максимальному ефективному використанні наявних переваг і сильних сторін у залученні інвестиційного капіталу залежить вкладання ресурсів в економіку м. Коломиї.

Іноземні інвестори найбільше вкладають капітал в харчову промисловість та виробництво з деревини. Найбільше іноземних інвестицій надходить з Ізраїлю та Сполучених Штатів Америки.

Промисловими та комунальними підприємствами міста з метою залучення до співпраці потенційних інвесторів розроблені інвестиційні пропозиції. Дана інформація поширена серед ділових кіл міста та області.

Дані інвестиційні пропозиції спрямовані на впровадження нових технологій виробництва сільськогосподарської техніки; освоєння нових технологій виготовлення електротехнічної продукції; виробництво навчального обладнання; освоєння нових технологій у харчовій промисловості; виробництво високоефективних технологій паперової продукції; впровадження енергозберігаючих технологій; переробка, утилізація та знешкодження побутових відходів та ін.

Спосіб залучення інвестицій - створення спільних підприємств, участь у спільному виробництві, інвестиційні вкладення, надання грошових або товарних кредитів. Розглядаються інші пропозиції на взаємовигідних умовах.

Результати залучення інвестиційних вкладень:
 • створення нових робочих місць та вирішення питань зайнятості населення;
 • збільшення обсягів промислового виробництва;
 • впровадження інноваційних видів продукції;
 • розширення номенклатури продукції;
 • підвищення рівня якості конкурентоспроможності продукції та послуг;
 • вирішення проблем соціально-економічного розвитку, зокрема щодо енергозабезпечення та комунальної сфери;
 • реалізація комплексу заходів щодо забезпечення ефективної роботи підприємств машинобудівної та металообробної промисловості, виробництва деревини та виробів з деревини, целюлозно-паперової промисловості та видавничої справи, легкої промисловості.


Поштова адреса:
78200, Україна, Івано-Франківська область
місто Коломия, проспект Грушевського,1
т. (03433) 5-07-60, 2-58-12
ф. (03433) 2-46-02

вверх

2000-2015 © Ю.Молодій розміщено: "YES" ISP
Потрібна реклама?
пишіть...