освіта <-- Коломия ВЕБ Портал
 

Український Вільний Університет

Коротка історія
Керівництво і структура УВУ
Науково-педагогічний склад
Факультети та Інститути
Дослідний Інститут Німецько-Українських Відносин
Педагогічний Інститут
Постійний Університет Семінар
Співпраця
Умови вступу
Іматрикуляція
Академічний рік
Вимоги до одержання маґістерського ступеня
Вимоги до одержання докторського ступеня
Габілітація
Університетські оплати
Адреси Фундацій і Товариства Приятелів УВУ

Коротка історія. (Universitas Libera Ucrainensis, Ukrainische Freie Universität, Ukrainian Free University) заснований 17 січня 1921 р. у Відні, столиці Австрії, а восени того ж року його осідок був перенесений до Праги, столиці Чехо-Словацької Республіки. У 1945 р., внаслідок воєнних дій, більшість професорів і студентів були змушені покинути Прагу й переселитися на захід, в Баварію, ФРН. В Мюнхені починається восени 1945 р. третій період існування УВУ.

м. Мюнхен (ФРН) - УВУВ Мюнхені УВУ, внаслідок науково-дослідної і педагогічної праці, отримав у 1950 р. офіційне визнання Баварського Уряду і право промоцій та габілітацій згідно розпорядження Баварського Державного Міністерства Освіти й Віроісповідань від 16 вересня 1950 р. за № ХІ/60710. Досягнення УВУ були визнані при введеннні нового Баварського високошкільного закону, окремою новелею до нього від 28 червня 1978 р. підтверджено право промоцій і габілітацій УВУ, тобто надавати титули магістра, доктора і габілітованого доктора.

Міністерство освіти України визнало правочинність дипломів УВУ в Україні договором між УВУ і названим міністерством від 12 листопада 1992 р.

! Окреме положення про визнання дипломів про наукові ступені і звання, отримані в інших країнах регулюють накази і розпорядження Вищої Атестаційної Комісії України при Кабінеті Міністрів за 1997-2000 рр.

Керівництво і структура УВУ. До Загальної Професорської Колегії входить 35 звичайних професорів, 9 надзвичайних професорів, 4 доценти. Сенат УВУ складається з 7 виборних членів (Ректора, Проректора, Декана і двох Продеканів Філософічного факультету, Декана і Продекана Факультету Права і Суспільно-Економічних Наук). Делегатури УВУ діють в США, Канаді та Франції. Адміністрацією та канцелярією УВУ керує Головний секретар. До Університетського Суду входять 3 виборні особи. При УВУ діють наукова бібліотека та кабінет фондів.

Науково-педагогічний склад. Науковий потенціал Філософічного факультету забезпечують 24 звичайні доктори і професори наук, 8 надзвичайних професорів, 3 доценти, 4 викладачі-гості, 3 викладачі, 10 емеритованих професорів; відповідно - Факультету Права і Суспільно-Економічних Наук - 10 звичайних професорів, 1 надзвичайний професор, 1 доцент, 3 професори-гості, 4 викладачі, 4 емеритовані професори.

Факультети та Інститути. В УВУ діють:
1.Філософічний факультет;
2.Факультет Права і Суспільно-Економічних Наук;
3.Дослідний Інститут Німецько-Українських Відносин;
4.Педагогічний Інститут;
5.Постійний Університетський Семінар.

вверх

Дослідний Інститут Німецько-Українських Відносин. На основі рішення Сенату УВУ від 3 серпня 1993 р. Інститут Дослідів Національних Проблем (ІДНП, засн. 1978 р.) реорганізовано на Дослідний Інститут Німецько-Українських Відносин (ДІНУВ). ДІНУВ досліджує німецько-українські зв'язки в історичній перспективі з пріоритетом дослідів ХХ-го ст. та веде студії сучасних відносин за такими напрямками: політичні, наукові, культурні, релігійні тощо; поширює інформацію з вислідів досліджень у ФРН та Україні, а також у інших країнах. Серед методів діяльності Інституту є координація наукових конференцій, симпозіумів, дискусійних нарад, видавання щорічного наукового збірника, сприяння у пошуках партнерів для кульутрної й економічної співпраці. Інститут є складовою частиною УВУ і підпорядкований Сенатові УВУ.

Педагогічний Інститут. Педагогічний Інститут є складовою частиною УВУ і підпорядкований Сенатові УВУ. Інститут провадить окрему програму для підвищення кваліфікацій учителів українознавчих предметів, яка знайомить їх із найновішими методами навчання і поглиблює їхнє знання навчального предмету. Ця програма складається з двох самостійних сесій, які чергуються що другий рік. Сесія "А" наголошує методологію навчання, а Сесія "Б" поглиблює знання навчального предмету. Програма кожної Сесії творить окрему цілість, і тому можна починати студії з будь-котрої з них. Після закінчення обидвох Сесій, складення письмових і усних іспитів та відбуття практики навчання у німецькій школі, учасники отримують свідоцтво Інституту.

Постійний Університет Семінар. Сенат УВУ створив у зимовому семестрі 1993/94 н.р. нову програму доповідей, під назвою "Постійний Університетський Семінар". Семінарійні зайняття проходять кожної середи у вечірніх годинах; у них беруть участь запрошені українські та зарубіжні вчені, політичні й суспільно-громадські діячі та письменники й журналісти. Після кожного викладу відбувається дискусія. Семінарні сесії проходять українською, німецькою, англійською, або французькою мовами.

Співпраця. УВУ співпрацює, в основному, з такими науковими інституціями: Київський міжрегіональний інститут вдосконалення вчителів ім. Бориса Грінченка (Київ), Львівський Національний університет ім. Івана Франка (Львів), Прикарпатський університет ім. Василя Стефаника (Івано-Франківськ), Наукове Товариство ім. Шевченка (Львів), Університет ім. Людовика-Максиміліяна та Інститут слов'янської філології (Мюнхен, ФРН), Ля Саль Університет, Програма студій Центральної та Східної Европи (Філадельфія, США), Наукове Товариство ім. Шевченка в Америці (Нью Йорк, США).

Умови вступу. Український Вільний Університет приймає на студії в основному тих осіб, які бажають засвоїти і поповнити знання з українознавчих предметів в ділянці гуманістичних та суспільно-економічних наук. Під сучасну пору на студії можуть поступати кандидати із завершеним навчанням у вищих навчальних закладах (абсолюторія або бакалаврат країн Заходу, чи із звичайним дипломом про завершення вищої освіти в Україні), з метою поглиблення знань відповідно до Правил студій і Статуту УВУ протягом не менше двох навчальних семестрів.

вверх

Іматрикуляція. Для іматрикуляції студент/-ка повинен/-на подати наступні документи:
1. Прохання (заяву) про прийняття на студії;
2. Завірену копію матурального свідоцтва чи атестату зрілости;
3. Свідоцтво та дипломи (у завірених відписах чи копіях) попередніх студій;
4. Перелік публікацій (але без пересилки публікацій);
5. Автобіографію з описом попередніх студій;
6. Три фотокартки паспортних вимірів.

Іматрикульовані студенти УВУ користуються під час своїх студій усіма правами і привілеями, що їх передбачає Статут УВУ. Про прийняття на студії та про більш вичерпні інформації про навчання слід звертатися до деканатів факультетів.

Документи приймаються Секретаріатом УВУ до початку лютого кожного року. У лютому Стипендійна Комісія УВУ вирішує про надання стипендій. Відмову і її обгрунтування кандидати на стипедію отримують не пізніше березня-квітня, а повідомлення про призначення стипендії - не пізніше середини травня кожного року.

В практиці УВУ - отримання стипендій Фундації УВУ та Фундації Ганса Зайделя для навчання студентами та молодими вченими з України. Стипендія покриває 6-ти тижневий побут з харчуванням в українському гуртожитку, медичне забезпечення (страхування), оплату за навчання, квиток на транспорт громадського користування в Мюнхені, та кошти подорожі Львів-Мюнхен-Львів. Стипендисти з-поза Львова доїзджають до Львова за власний рахунок. Одночасно Генеральний Консулят ФРН у Києві повідомляється про запрошення кожної окремої особи, а УВУ пересилає запрошення для відкриття візи на термін студій.

Академічний рік. Академічний рік УВУ включає два семестри - зимовий (жовтень-березень) та літній (квітень-вересень). Семестр зараховується після вислухання студентом не менше, ніж 140 викладових годин, вписаних до студійного листка, і підтверджених викладачами. Виклади, спільні для обидвох факультетів, можуть бути зараховані до загального числа вислуханих годин.

Вимоги до одержання маґістерського ступеня. Після складення обов′язкових колоквіумів та іспитів, кандидат може приступити до дипломного магістерського іспиту. Студенти обох факультетів зобов′язані представити магістерську працю. Положення про таку працю приймає декан факультету та науковий керівник.

Вимоги до одержання докторського ступеня. Особи із ступенем магістра або кандидата наук мають можливість завершити свої студії в УВУ докторатом. Передумова цього: вислухання докторських семестрів, складення приписаних іспитів, написання докторської дисертації під керівництвом одного з професорів УВУ - спеціаліста з обраної ділянки. Після схвалення рецензентами докторської дисертації, кандидат має право приступити - у визначеному деканатом реченці - до ригорозів (докторських іспитів) та оборони дисертації перед окремою комісією факультету. Докторанти не можуть бути звільнені від докторських семестрів.

вверх

Габілітація. Не швидше, як через 2 роки після одержання докторського титулу обидва факультети УВУ мають право проводити габілітації кваліфікованих кандидатів на доцентів. Вимоги щодо габілітації регулюються окремою ординацією.

Університетські оплати.
1.Одноразове вписове на обидвох факультетах виносить 100, - нім. марок;
2.Семестральна оплата: 1200, - нім. марок;
3.Педагогічний курс: 600, - нім. марок;
4.Курси української (нижчий рівень) і німецької мов (нижчий рівень): 900, - нім. марок.

Адреси Фундацій і Товариства Приятелів УВУ.

В США: Ukrainian Free University Foundation, Inc.; 43 St.Mark′s Place, New York, N.Y. 10003, USA. Petro Goy - President.

В КАНАДІ: Canadian Foundation for the Ukrainian Free University; 544 Selkirk Ave., Winnipeg, Man. R2W 2M9, Canada. Borislaw N. Bilash - President.

У НІМЕЧЧИНІ: Freunde der Ukrainischen Freien Universität e.V.; Pienzenauerstr. 15, D-81679 München. Leonid Rudnytzky - Vorsitzender.

Адреса УВУ:
Ukrainische Freie Universität
Pienzenauerstr. 15, D - 81679 München
Tel.: (089) 99 738 830; 99 738 840.
Fax: (089) 99 738 850.
e-mail: kdx0101@ mail.lrz.-muenchen.de

Банківські реквізити:
Postbank München, Kto.-Nr. 193 220 805, BLZ 700 100 80
HypoVereinsbank München, Kto.-Nr. 4 410 200 088, BLZ 700 200 01Іван МОНОЛАТІЙ, Магістр філософії УВУ, cт. викладач кафедри гуманітарних дисциплін ІУПР, Коломия

вверх

2000-2015 © Ю.Молодій розміщено: "YES" ISP
Потрібна реклама?
пишіть...