Відергебурт <-- Коломия WEB Portal
 

  190-річний ювілей заснування поселення Маріягільф
  З нагоди святкування 190-річного ювілею заснування першого німецького поселення Маріягільф (1811р.) в мальовниче західноукраїнське місто Коломия (Івано-Франківська область) з'їхались багаточисельні гості з України та з-за кордону.
 
  На запрошення Товариства “Відергебурт” та Коломийської міської Ради прибула делегація на чолі з Йозефом Герстлем, представником Допоміжного комітету Галіційських німців з міста Вольфсбург.
 
  Заплановані міроприємства були проведені спільними зусиллями Коломийського товариства німців “Відергебурт” та Музею історії міста Коломиї при підтримці посольства ФРН в Україні.
 
  Першого дня ми відвідали село Сідлище, де з 1880 по 1940 рр. існувало високорозвинуте в господарському та культурному відношенні німецьке поселення Бредтхайм, яке було засноване підприємцем з Отинії паном Бредтом. Про колишнє перебування тут німців нагадує ще добре збережена евангелистська кірха, що нині відреставрована та використовується греко-католиками, а також німецьке кладовище, що знаходиться на окраїні лісу. Воно майже вщент було зруйноване радянською владою. На території кірхи членами Товариства “Bідергебурт” з Коломиї споруджено Пам'ятний Хрест з надписом, виконаним на німецькій та українській мовах, про колишніх засновників поселення Бредтхайм. В кірсі була проведена Служба Божа за упокій колишніх жителів поселення.
 
  Другий день святкування був присвячений заснуванню поселення Маріягільф. Святкування було розпочате Службою Божою, що була проведена в колишньому поселенні Маріягільф на місці колись знищеної німецької кірхи. Сьогодні тут відбудовується Каплиця.
 
  Про великий внесок Галіційських німців в розвиток і разом з цим пов'язаний підйом індустрії, сільського господарства і культури в нашому регіоні говорив директор Музею історії міста Коломиї Михайло Арсак на науковій конференції, що була присв'ячена цьому ювілею і проводилась цього дня в Музеї під назвою “Історичні мотиви утворення першого німецького поселення Маріягільф і його роль в економічному, політичному та культурному житті міста Коломиї.”
 
  З привітальним словом до присутніх звернувся Голова Товариства “Відергебурт” Зіновій Шмідль. Він підкреслив що, ті сім'ї Галіційських німців, які з різних причин залишились тут або по дорозі до Німеччини були назад повернуті радянськими військами, пережили на цих землях дуже тяжку долю. В даний час наше товариство об'єднує як і Галіційських так і Російських німців. Ми почуваєм себе ніби одна сім'я і докладаємо багато зусиль, щоб при підтримці уряду Німеччини, а також міської влади підтримувати колись заборонені традиції і відроджувати високу мову Гьоте, Шіллера і Гейне.
 
  До уваги присутніх був запропонований також виступ Йозефа Герстля, очевидця переселення, яке відбулося суворої зими 1939 р. “Тоді нам здавалось, що це було останнє побачення з нашою першою Батьківщиною і через море сліз і горя для нас дорога сюди вже назавжди закрита. Ми постійно, довгі роки відчували потяг до нашої старої Батьківщини – Маріягільфу, а це містечко на березі Пруту за короткий час перетворилось тепер в справжнє європейське місто”, сказав Йозеф Герстель.
 
  Справжньою несподіванкою була культурна программа учасників ансамблю клубу сеньйорів Товариства “Відергебурт”. Їхня пісня “Прийди до спасителя”, а також багаточисельні німецькі народні пісні молодіжного ансамблю, представленого Юлією Герстель, Світланою Шмідль та Іриною Молодій, привели присутніх в захоплення. Ці дівчатка недавно повернулись з дитячого табору “Перлинка”, який був створений організацією ГТЦ в Одесі. За свій спів вони привезли звідти почесні нагороди.
 
  Продовження святкування відбулося в міській ЗОШ №5. Члени Товариства та німецькі гості були вшановані присутністю заступника мера міста пана Ярослава Савчина. В своїй промові пан Савчин наголосив на тому, що процес становлення та розвитку німецької нації на наших західноукраїнських землях проходив безболісно через дружні стосунки з їхніми українськими сусідами. Як підтвердження згоди з політикою держави про національні меншини учасники свята разом з паном Савчиним заспівали Гімн України. В подальшому звучали німецькі пісні: “Розамунда”, “Аугустін”, “В глубині Богемського лісу”, виконувалися німецькі народні танці. На завершення свята прозвучала галіційська, німецька пісня, яка виражала настрої всіх присутніх, “Далеко від країни своїх предків“.

Галина Станкевич

  Das 190.-jährige Jubiläum der Gründung der Siedlung Mariahilf
  Feierlichkeiten anläßlich des 190.- jährigen Jubiläums der Gründung der ersten deutschen Siedlung Mariahilf (1811) riefen zur westukrainischen Provinzstadt Kolomea (Iwano-Frankiwsk Gebiet) zahlreiche Gäste aus dem In - und Ausland.
 
  Auf Einladung der Gesellschft “Wiedergeburt” und des Stadtrates von Kolomea sind Vertreter des Hilfskomitees der Galiziendeutschen mit Josepf Gerstel (Wolfsburg) an der Spitze angekommen.
 
  Die für zwei Tage vorgesehenen Veranstaltungen wurden mit gemeinsamen Bemühungen der Kolomyjaer Gesellschaft der Deutschen “Wiedergeburt” und des Geschichtsmuseums der Stadt Kolomea bei der Unterstützung der Deutschen Botschaft durchgeführt.
 
  Am ersten Tag führte uns der Weg zum Dorf Sidlyschtsche, das von 1880 bis 1940 für eine hochentwickelte in wirtschaftlicher und kultureller Hinsicht deutsche Siedlung Bredtheim galt. Sie wurde von einem deutschen Kaufmann Bredt aus Otynija gegründet. An den Aufenthalt der Deutschen erinnern uns noch bis heute erhaltene und von den Griechisch-Katholiken restaurierte evangelische Kirche und der von den vorherigen sowjetischen Behörden zerstörte Friedhof, der sich am Waldrande befindet.
 
  Auf dem Territorium der ehemaligen Kirche wurde von den Mitgliedern der Gesellschaft “Wiedergeburt” aus Kolomea ein Gedenkkreuz errichtet mit der in der deutschen und ukrainischen Sprache festgestellten Gedenktafel zum Andenken an die ehemaligen Begründer der Sprachinsel Bredtheim.In der Kirche wurde auch der Gottesdienst zum Andenken an die im Gott ruhenden ehemaligen Begründer der Sprachinsel Bredtheim abgehalten.
 
  Der zweite Tag des Feierns wurde der Gründung der deutschen Siedlung Mariahilf gewidmet. Die Feier wurde mit dem zu diesem Datum gewidmeten Gottesdienst angefangen anstelle der von den russischen Truppen zerstörten Kirche und der von heute wieder aufgebauten Kapelle in der Siedlung Mariahilf.
 
  Über das große Beitragleisten der Galiziendeutschen zur Entwicklung und zum damit verbundenen Aufschwung der Industrie, Landwirtschaft und Kultur in unserer Region sprach Direktor des Geschichtsmuseums Herr Mychajlo Arsak in der wissenschaftlichen Konferenz, die an demselben Tag in diesem Museum unter dem Titel “Historische Voraus-setzungen der Gründung der ersten deutschen Siedlung Mariahilf und ihre Rolle für wirtschaftliches, politisches und kulturelles Leben der Stadt Kolomea”.
 
  Mit dem Begrüssungswort an die Anwesenden hat sich auch der Vorsitzende der Gesellschaft “Wiedergeburt” (Kolomea) Sinowij Schmidl gewendet. Es wurde unterstrichen, dass diejenigen Familien der Galiziendeutschen, die hier aus verschiedenen Gründen geblieben waren oder von den sowjetischen Truppen gezwungen wurden, schon auf dem Wege nach Deutschland zurückzukehren, ein ungeheuer schweres Schicksal erlebt haben. Zur Zeit vereint unsere Gesellschaft so wie Galiziendeutsche als auch russische Deutsche, wir fühlen uns alle wie eine Familie und geben viel Mühe dazu, um bei der Unterstützung der Regierung Deutschlands und den Stadtbehörden schon längst verbotene Traditionen und die hohe Sprache von Goethe, Schiller, Heine zu wiedergebären.
 
  Die Aufmerksamkeit der Anwesenden wurde durch die Erinnerungen an die Umsiedlung im strengen Winter 1939 eines der Zeugen jener Geschehnisse Herrn Joseph Gerstel aus Wolfsburg gefesselt. “Damals schien uns dass es unser letzer Blick auf unsere erste Heimat ist, dass durch das Meer von Leid und Tränen kein Heimatweg zurückführt”. “Wir fühlen aber ständige Sehnsucht nach unserer alten Heimat Mariahilf, denn eben diese Stadt am Prut die sich in kürzester Frist in eine richtige europäische Stadt umgewandelt hat, halten wir für unsere Heimat” - sagte Herr Gerstel.
 
  Zu richtiger Überraschung wurde das Kulturprogramm der Teilnehmer der Singgruppe des Senjorenklubs der Gesellschaft der Deutschen “Wiedergeburt”. Ihr Gesang “Komm zu dem Heiland” auch zahlreiche deutsche Volkslieder von der jugendlichen Singgruppe, vertreten von Julia Gerstel, Switlana Schmidl und Ira Molodij, setzten alle Anwesenden in Erstaunen. Diese Mädchen kehrten vor kurzem zurück aus dem Kinderferienlager “Perlinka” veranstaltet durch die GTZ/GfE in Odessa, wo sie mit einer Ehrenurkunde für ihr Singen ausgezeichnet wurden.
 
  Dann folgte die Fortsetzung dieses Festes in der Schule N5. Die Mitglieder der Gesellschaft und die Deutschen Gäste wurden verehrt von dem Besuch des Stellvertreters des Bürgermeisters Herrn Jaroslaw Sawtcshyn. In seiner Rede hat er darauf betont, dass der Prozess des Werdens und der Entwicklung der deutschen Nation auf unserem westukrainischen Boden ziemlich schmerzhaft und durch gute Freundschaft mit ihren ukrainischen Nachbarn gekennzeichnet war. Die Zustimmung mit der Politik der nationalen Minderheiten erwies sich im gemeinsamen Singen der Hymne der Ukraine, das vom Herrn Sawtschyn vorgeschlagen wurde. Dann folgten deutsche Lieder und Tänze wie “Rosamunda”, “Augustin”, “Tief drin im Böhmerwald”. Zur Krone des Festes tönte das galiziendeutsche Lied, das die Stimmung aller Anwesenden ausdrückte:
 
  Fern von Land der Ahnen ziehn wir durch die Welt,
  Unter tausend Fahnen, wie es Gott gefällt.
  Ist uns auch entschwunden unser Ahnen Land,
  Hält uns doch verbunden deutsches Blutes Band.
 
  Leiden und Entbehren schafft uns arge Pein,
  Doch wer will uns wehren, deutsch und treu zu sein.
  Wie s die Welt mag treiben, wie sie uns auch drocht:
  Wir sind deutsch und bleiben deutsch bis in den Tod.

Halina Stankewitsch


Фотографії з історії галіційських німців міста Коломиї:

Пам’ятний хрест в поселенні Бредтгайм, споруджений в 2001 р. (тепер с.Сідлище, Коломийський район).

 Das Gedenkkreuz in der Siedlung Bredtheim, errichtet 2001 (jetzt Dorf Sidlyschtsche, Kreis Kolomyja).

Die Geschichte der Galiziendeutschen aus Kolomyja (Kolomea) in Bilden:

Фігура Ісуса Христа, яка була безжалісно понівечена російськими солдатами (на фігурі 16 кульових отворів).

 Die Gestalt von Jesus Christus, die von den russischen Soldaten so grob geschädigt wurde (die Figur enthält 16 Geschosslöcher).

 Члени товариства “Відергебурт” м.Коломиї.
 Die Mitglieder der Gesellschaft “Wiedergeburt” der Stadt Kolomyja.

 Виступ художнього колективу “Клуб Сеньйорів”.
 Darbietung der Singgruppe des Senjorenklubs.

 Ансамбль “Перлинка” під час виступу на святковому вечорі “Різдво 2002”.
 Darbietung der Singgruppe “Perlynka” zu “Weihnachten 2002”.

 Вистава “Три Королі” у виконанні молодіжної організації товариства “Відергебурт”.
 Auftreten des Theaterstücks “Drei Könige”.
2006 © Ю.Молодій розміщено: "YES" ISP
Потрібна реклама?
пишіть...

тел. 8 050 7209207