Відергебурт <-- Коломия WEB Portal
 

Анкета
Коломийського міськрайонного Товариства німців "Відергебурт"

Fragebogen
Der Gesellschaft der Deutschen "Wiedergeburt" (Stadt Kolomea)

Запитання Відповіді
1. Повна назва організації Коломийське міськрайонне відділення міжнародної громадської організації "Товариство німців "Відергебурт"
2. Скорочена назва організації Коломийське міськрайонне Товариство німців "Відергебурт"
3. Юридична адреса організації вул.Січових Стрільців 29/30
78200 м.Коломия
Івано-Франківська обл.
Україна
4. Поштова адреса організації вул.Стуса 32
78200 м.Коломия
Івано-Франківська обл.
Україна
5. Контактні: телефон/факс 03433 25702
6. Адреса електронної пошти deutsch@km.if.ua
7. Кількість членів в організації 72 (Сімдесять два)
8. Дата регістрації організації 17 березня 1999 р.
9. Номер свідоцтва про регістрацію № 6
10. І'я та прізвище голови товариства Зіновій Шмідль
Fragen Antworten
1. Völliger Name der Organisation Die Kolomyjaer Stadtkreisabteilung der internationalen gesellschaftlichen Organisation "Gesellschaft der Deutschen "Wiedergeburt"
2. Verkürzter Name der Organisation Die Kolomyjaer Stadtkreisgesellschaft der Deutschen "Wiedergeburt"
3. Juritische Adresse der Organisation Sitschowych Strilziw str. 29/30
78200 Stadt Kolomyja
Gebiet Iwano-Frankiwsk
Ukraine
4. Postadresse der Organisation Stusa str. 32
78200 Stadt Kolomyja
Gebiet Iwano-Frankiwsk
Ukraine
5. Verbindung: Telefon/Fax 03433 25702
6. Adresse der Elektronenpost
(E-mail)
deutsch@km.if.ua
7. Anzahl der Mitglieder der Organisation 72 (Zwei und Siebzig)
8. Datum der Registrierung der Organisation 17 März 1999
9. Nummer des Zeugnises für Registrierung № 6
10. Vorname und Name des Vorsitzenden der Gesellschaft Sinowij Schmidl
2006 © Ю.Молодій розміщено: "YES" ISP
Потрібна реклама?
пишіть...

тел. 8 050 7209207