Відергебурт <-- Коломия WEB Portal
 

  Коротко про історію німців Коломийщини
  На початку ХІХст. на території міста Коломиї та району були засновані німецькі поселення (колонії): Маріягільф (1811р.), Флехберг (1842р.), Розенгек (1866р.), Багінсберг (1818р.), Славіц, Вінцентувка, Бредтхайм (1880р.), Нойдорф. Німців, які проживали та трудились в поселеннях, пізніше почали називати Галіційськими німцями.
 
  1939-1944 більша частина жителів німецьких поселень виїхала до Німеччини та інших країн. Комуністичний режим приніс багато нещасть в німецькі сім'ї, які з різних причин незмогли покинути свою першу Батьківщину. Деякі сім'ї підчас виїзду до Німеччини по дорозі були захоплені радянськими військами і примусово повернуті назад.
 
  В 1991 році було створено в Коломиї товариство німецької культури “Галичина”. В 1999 році товариство було зареєстровано як товариство німців “Відергебурт” і воно об'єднало більшість німецьких сімей, які проживають на території міста та району.
 
  За той час відколи створено наше товариство вдалося зробити багато корисного:
  1) німецькі кладовища приведені до порядку і постійно доглядаються;
  2) в 1996 році був споруджений Пам'ятний Хрест в честь заснування німецьких поселень;
  3) в колишньому поселенні Флехберг була відкрита Пам'ятна Дошка;
 
  В середині ХІХ ст. в поселенні Маріягільф була побудована прекрасна кірха, яка проіснувала до 1946 року. Одна з ночей 1946 р. була для кірхи фатальною, вона була підірвана радянськими військовими.
 
  В 1998 р. члени товариства “Відергебурт” разом з нашими земляками з Німеччини вирішили розчистити руїни і на цьому місці побудувати нову кірху. З 1998 по 2000 роки вдалось дуже багато зробити:
  a) місце на якому стояла раніше кірха вдалось розчистити від руїн;
  b) cпоруджений хрест та місце, на якому буде споруджено кірху, було освячено;
  c) залито фундамент під нову кірху.
 
  При товаристві “Відергебурт” створений Центр німецької культури, при якому діє недільна школа по вивченню німецької мови; художня самодіяльність (дитячий, молодіжний та дорослий ансамблі) та гурток по вивченню комп’ютерних технологій. Створено також Коломийське відділення молодіжної організації “Німецька молодь в Україні” та клуб для старших людей - “Клуб сеньйорів”. Отже наша організація плідно працює. Ми намагаємось також розширити зв’язки з німецькими громадами та організаціями щоб отримувати ще більше інформації про німецькі поселення в Галичині і зокрема в Коломиї. Для нас також мають велику вагу матеріали з колишніх німецьких поселень (фотографії, газети, книги).

  Geschichte
  Anfang des XIX Jahrhunderts wurden in unserer Stadt deutsche Sidlungen gegründet: Mariahilf (1811), Flehberg (1842), Rosenheck (1866), Baginsberg (1818), Slawitz. In der Umgebung der Stadt gründeten die Deutschen-später Galiziendeutsche genannt-ihre Siedlungen Bredtheim und Neudorf.
 
  1939-1944 verlies der größte Teil der Bewohner dieser Siedlungen unsere Stadt und wanderte nach Deutschland und in andere Länder aus. Das kommunistische Regime brachte viel Unglück in die Familien der Deutschen, die aus verschiedenen Gründen ihre erste Heimat nicht verlassen konnten.
 
  1991 wurde unsere Gesellschaft als Gesellschaft der deutschen Kultur “Galizien” gegründet. 1999 wurde auch unsere Gesellschaft als Gesellschaft der Deutschen “Wiedergeburt” registriert, die die meisten deutschen Familien vereinigte.
 
  Seit der Zeit der Gründung unserer Gesellschaft ist es uns gelungen, viel Nützliches zu tun:
  1) die deutschen Friedhöfe wurden in Ordnung gebracht und werden ständig von uns gepflegt;
  2) 1996 wurde das Gedenkkreuz zu Ehre der Gründung der deutschen Siedlungen errichtet;
  3) auf der Sprachinsel Flehberg wurde die Gedenktafel eröffnet. Auf der Sprachinsel Mariahilf wurde im vorigen Jahrhundert eine wunderschöne Kirche erbaut, die bis 1946 bestand.
 
  In einer Nacht 1946 wurde sie von den sowjetischen Truppen zerstört. 1998 beschlossen die Mitglieder unserer Gesellschaft gemeinsam mit unseren Landsleuten aus Deutschland die Ruinen aufzuräumen, die von der Kirche geblieben waren, und eine neue Kirche für unsere Gemeinschaft zu errichten.
 
  In den Jahren 1998-2000 wurde von uns Kolossale Arbeit durchgeführt:
  a) der Platz, wo früher die Kirche war, wurde aufgeräumt;
  b) das Kreuz und und der Platz an der Stelle der Errichtung einer neuen Kirche wurde eingeweiht;
  c) im Mai 2000 wurden bestimmte Bauarbeiten betreffs der Vergissung des Fundaments durchgeführt.
 
  Bei unserer Gesellschaft wurde das Zentrum der deutschen Kultur gegründet. Den Mitgliedern des Zentrums stehen der Deutschkursus, Laienkunstzirkel, Computerzirkel zur Verfügung. Es gibt auch eine Jugendabteilung in der Form einer Filiale “Deutsche Jugend in der Ukraine” auch einen Klub “Senioren”, für ältere Leute. Also unsere Organisation wirkt fruchtbar. Wir möchten auch mehr und mehr Angaben von den deutschen Gemeinde haben, weil wir bestimmte Information über Deutsche Siedlungen in Galizien-in Kolomea sammeln. Deswegen ist beliebiger Stoff aus dem Leben der Deutschen in alen ehemaligen deutschen Siedlungen von grosser Bedeutung für uns (Fotos, Zeitungen, Bücher).

  e-mail: deutsch@km.if.ua
2006 © Ю.Молодій розміщено: "YES" ISP
Потрібна реклама?
пишіть...

тел. 8 050 7209207