друкувати


Нормальні пляжі для Коломиї - розкіш

Коломия ВЕБ Портал | Новини та події | 2013-06-10 10:00:58

В Україні роботи з очи­щення та підготовки во­дойм до літнього сезону проведено на 88% пляжів, та ли­ше 26% з них отримали до­зволи Державної санітарно-епідеміологічної служби на роботу.

Про це заявив мі­ністр регіонального розви­тку, будівництва та житлово-комунального господарства України Геннадій Темник. Коломия не стала винятком, нормальні законні пляжі - це розкіш для мешканців писан­кового міста.

Головний спеціаліст відділу організації санітарно-гігієнічного нагляду Коломийського районного управлін­ня Державної санітарно-епідеміологічної служби в Івано-Франківській області Ігор Гаєвий розповів, що на нинішній день у Коломиї є три рекреаційні зони, тобто місця призначені для відпочинку на­селення, туризму та проведен­ня спортивних заходів.

Під категорію рекреаційних підпадають: міське озеро по вул. А. Чехова, озеро біля пар­ку Т. Шевченка та річка Прут у межах міста.

"Узаконені пляжі у нашому місті, на жаль, відсутні. Якщо міське озеро хоча б трохи окультурено, то Шевченківське озеро і річка Прут - це місця так званого "дикого" відпо­чинку, там необхідно провести великі роботи з благоустрою", - зазначив Ігор Гаєвий.

Виглядає, що теперішні ко­ломийські чиновники не ма­ють часу думати про літній відпочинок і тих, кому не по кишені Туреччина чи Крим. Звичайно, навіщо їм турбува­тися про місцеві водойми, ко­ли самі відпочивають в Тунісі, Болгарії, Греції…

Щодо коломийських рекре­аційних зон, то можна сказа­ти одне: в принципі купатися в них можна, адже якість води не перевищує гігієнічних нормативів, проте задоволення та­ке купання приносить небага­то, адже окрім мікробіологіч­них та санітарно-хімічних по­казників якості води варто бу­ло б звернути уваги на антро­погенне забруднення води (по­бутове сміття, пластикові та скляні пляшки тощо).

Пропонуємо вашій ува­зі результати моніторин­гу якості води, який проводили в лабораторному центрі при Коломийському район­ному управлінні Державної санітарно-епідеміологічної служби.

Зазначимо, що індекс лактозо-позитивної кишко­вої палички у водоймах, пе­редбачених для купання, від­починку та спортивних захо­дів, не повинен перевищува­ти 5000 дм3. Отож, за резуль­татами моніторингу, цей ін­декс у річці Прут та у місько­му озері по вул. Чехова - од­наковий та складає 2400 дм3, у Шевченківському озері - тро­хи нижчий і складає 2100 дм3.

Зважаючи на той фактор, що в згаданих вище водоймах ку­патися начебто можна, хотіло­ся б звернутися до міської вла­ди, аби все-таки навела лад на прилеглих до вищезазначених рекреаційних зон територіях, адже містяни заслуговують на нормальні зони відпочинку.

Шановні представники міської влади, хотілося б про­сто нагадати, що в рекреацій­ній зоні, а не лише на ваших власних подвір’ях, можуть бу­ти розміщені скульптури, фон­тани та інші архітектурні еле­менти, художні ідеї яких ма­ють бути підкреслені фоном зелених насаджень, виконаних у вигляді зелених стін, рослин з фігурною стрижкою певних форм тощо.

В Україні назагал існує низ­ка вимог до стану рекреацій­них зон, але про ті вимоги го­ворити у Коломиї поки що за­рано. Стан відпочинкових зон у писанковому місті не відпо­відає жодній з вимог, тож, на­певне, маємо сподіватись, що хоча б під’їзні дороги та пішо­хідні стежки після виходу цієї публікації влада впорядкує.

Автор: Олександра ЩЕРБАКОВА, тижневик "Коломийські ВІСТИ"